Train your…lungs!

Give your lungs a break and take a punt on regular training with the MultiSport card.

[Translate to English:]
[Translate to English:]

Human body needs oxygen to live. That is why it is so important to keep your respiratory system in good shape. By getting regular exercise you will not only improve your quality of life but you will also strengthen your lungs. Find out how to do it with your MultiSport card!

How to breathe properly?

In order to do most exercises that help strengthen your lungs, you need to learn how to breathe properly and deeply. One of the methods is diaphragmatic breathing, a technique that allows the lungs to expand and fill in with oxygen:

  • Relax the upper part of your body and place one hand on your belly.
  • Inhale deeply through your nose, letting the air in towards your belly and then exhale as slowly as possible.
  • If your belly contracts during the exhale, you are breathing properly.
  • Repeat this exercise five times. Take a rest after each repetition. Try to repeat this exercise several times throughout the day.

Blowing up a balloon is another commonly recommended lung exercise. You can also take a deep breathe through your mouth and hold it for five seconds – this is the time required to fill in all cells. Then breathe out through your mouth making ‘ha ha ha’ sounds as you exhale, until you feel that there is no more air left in your lungs. Maintaining a good posture can also help. Make sure you keep your back straight at all times. That way your lungs will be able to absorb 30 percent more of air in a natural way.

[Translate to English:]

[Translate to English:]

[Translate to English:]

Jak prawidłowo oddychać?

Większość ćwiczeń, które przyczyniają się do wzmocnienia płuc, wymagają prawidłowego i głębokiego oddychania. Jednym ze sposobów jest używanie przepony, dzięki czemu płuca rozszerzają się i wypełniają tlenem:

  • Rozluźnij górną część ciała i połóż rękę na brzuchu.
  • Weź głęboki wdech przez nos i napełnij brzuch, a następnie wypuść powietrze tak wolno, jak to możliwe.
  • Jeśli podczas wydechu brzuch kurczy się, oddychasz prawidłowo.
  • Powtórz ćwiczenie pięć razy i odpoczywaj pomiędzy każdym powtórzeniem. Staraj się robić to kilka razy dziennie.

Innym powszechnie zalecanym ćwiczeniem wzmacniającym płuca jest np. dmuchanie balonu. Możesz też wziąć silny oddech przez usta i wstrzymać go na 5 sekund, to czas potrzebny na wypełnienie wszystkich komórek. Następnie wydychaj powietrze mówiąc „ha ha ha”, aż poczujesz, że w Twoich płucach nie ma powietrza. Utrzymanie dobrej postawy może także być pomocne. Pamiętaj, aby zawsze być wyprostowanym. W ten sposób Twoje płuca będą w stanie w naturalny sposób wchłonąć o 30% więcej powietrza.