Step 8: Stretch three times a week!

Read about the effect 15 minutes of stretching can have on your body.

Marta Hennig
[Translate to English:]
[Translate to English:]

Stretching is one of the most crucial parts of your training routine, but it is often skipped not only by beginners but also by true sport buffs. Find out what regular stretching can do for your body and discover four key principles of smart stretching.

1. Improve your mobility range and suppleness

Regular stretching allows you to maintain the appropriate muscle length and therefore, the right range of motion. This will help you keep fit and it will make it easier for you to do other exercises.

2. Prevent injuries and lesions

If you make sure you have the right range of motion, you will reduce the risk of injury in the event of an abrupt change of position.

[Translate to English:]

[Translate to English:]

[Translate to English:]

1. Poprawia zakres ruchu oraz gibkość

Regularny stretching pozwala zachować odpowiednią długość mięśni, a co za tym idzie – odpowiedni zakres ruchu. To z kolei zapewni Ci sprawność oraz ułatwi wykonywanie innych ćwiczeń.

2. Zapobiega urazom i kontuzjom

Jeśli zadbasz o prawidłowy zakres ruchu, obniżysz prawdopodobieństwo kontuzji w przypadku nagłej zmiany pozycji.