Mountains within your grasp? It’s possible with MultiSport!

[Translate to English:]
[Translate to English:]

Is mountaineering your recipe for the perfect vacation? If so, we know what you need to feel the thrills and spills a lot more often than just once a year. Take a break and climb high to keep your spirits up and stay in good shape. With the MultiSport card, you can enjoy the views from the heights throughout the year, across Poland.

Climb right to the top… of the climbing wall!

The precision of each move, concentration, engaging the muscles of your legs, abdomen and arms and, above all, overcoming the obstacles along the way – is this what makes you want to climb even higher and learn new, more effective grips each time? Training on a climbing wall makes it all possible without the need to travel to the mountains, and also helps you shape both your body and your character. Why? Through climbing, you learn how to be more disciplined, make decisions, concentrate and stay humble when you trip or lose your confidence. In addition, it oxygenates and engages – quite literally – the whole body to work, improves endurance, and most importantly – it’s good for everyone, regardless of age.

[Translate to English:]

[Translate to English:]

[Translate to English:]

Dotrzyj na sam szczyt… ścianki wspinaczkowej!

Precyzja ruchów, pełna koncentracja, zaangażowanie do pracy mięśni nóg, brzucha i rąk i przede wszystkim pokonywanie przeszkód napotkanych na drodze – to właśnie to, co sprawia, że za każdym razem chcesz się wspinać jeszcze wyżej i poznawać nowe, skuteczniejsze, chwyty? Trening na ściance wspinaczkowej umożliwia to  wszystko bez konieczności wyjazdu w góry, kształtując nie tylko Twoje ciało, ale i charakter. Dlaczego? Wspinanie uczy samodyscypliny, decyzyjności, koncentracji i pokory w chwilach potknięcia lub zwątpienia we własne siły. Dodatkowo dotlenia organizm, angażuje do pracy – dosłownie – całe ciało i poprawia wytrzymałość, a co najważniejsze – jest dla wszystkich, bez względu na wiek.