4 non-obvious advantages of running

[Translate to English:]
[Translate to English:]

 It doesn’t matter how old we are, where we live or what we do for a living – there is something that has brought people together for centuries and it’s running. It is an activity that our bodies evolved to pursue and that had been the cornerstone of our ancestors’ lives. Therefore, it should come as no surprise that running is currently the third most popular sport and leisure-time activity in Poland after swimming and cycling. What is so special about running that it makes so many people around the world want to do it all year round? Here are some invaluable benefits of running. 

It is good for social relations

You are probably wondering what running can have to do with contacts with other people. Well, you might be surprised. Running connects people who have similar energy levels as we do and who are inspired to act by that same vision of indescribable joy and satisfaction from a workout.

Marathons, half-marathons or even amateur running groups are perfect places to build a community and meet people who will inspire you to act. More than 34% of men and nearly 50% of women take part in mass runs for social reasons. Just to show you how popular running has become, you need to know that in 2013 there were 3,900 marathons all over the world attended by 1.6 million people*.

In addition, according to the results of the latest campaign #Spoćsię /#GetSweaty/, 46% of active Poles choose regular running. Running has a positive impact on our social interactions outside the running track as well; it gives us more self-confidence and makes us more open to other people.

[Translate to English:]

[Translate to English:]

[Translate to English:]

Korzystnie wpływa na relacje społeczne

Pewnie zastanawiasz się, co może mieć wspólnego bieganie z kontaktem z innymi ludźmi? Otóż bardzo wiele. Bieganie łączy ludzi, którzy emanują podobną energią jak my sami i których pobudza do działania ta sama wizja nieopisanej radości i satysfakcji po treningu.

Maratony, półmaratony czy nawet amatorskie sekcje biegowe to idealne miejsca do budowania społeczności i poznawania ludzi motywujących do działania. Ponad 34% mężczyzn i blisko 50% kobiet startuje w biegach masowych w celach towarzyskich. O ich popularności może świadczyć fakt, że w 2013 roku na całym świecie zorganizowano już 3900 maratonów, w których wzięło udział 1,6 miliona osób*.

Dodatkowo – jak pokazują wyniki ostatniej kampanii #Spoćsię – na regularne bieganie decyduje się 46% aktywnych Polaków. Bieganie wpływa pozytywnie na nasze interakcje społeczne również poza biegową trasą, czyniąc nas pewniejszymi siebie i bardziej otwartymi na innych.