Wakacyjny Dobry MultiUczynek

W tym roku, który jest dla wszystkich trudny i nietypowy, nie zrezygnowaliśmy z pomagania i w ramach Letniej Gry MultiSport przeprowadziliśmy kolejną edycję wakacyjnego Dobrego MultiUczynku. Zebrane podczas gry punkty mogliście przekazywać na 5 akcji charytatywnych, których beneficjentami były 3 fundacje, placówka opiekuńczo-wychowawcza oraz placówka opiekuńczo-terapeutyczna.

Wasze punkty mają moc!

Dzięki Waszemu zaangażowaniu wszystkie akcje zebrały wymaganą liczbę punktów i firma Benefit Systems, twórca Programu MultiSport, zamieniła je na realną pomoc finansową przekazując łącznie 50 tys. zł. Jeżeli jesteście ciekawi jak beneficjenci spożytkowali otrzymane środki, poniżej znajdziecie podsumowanie!

DOBRE MULTIUCZYNKI ZREALIZOWANE!

Kaloryfery dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Starachowicach

Samochód dla Fundacji Psierociniec

Siłownia rehabilitacyjna dla Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej

Ogrodzenie pastwiska dla koni z Fundacji Zwierzęca Polana

Pomoc dla osób bezdomnych i wsparcie Wspólnoty Sant'Egidio w Warszawie