Polityka prywatności

Wersja obowiązująca od dnia 1 czerwca 2022 r.

Spis treści:

Informacja ogólna 

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych i co to oznacza? 

Jak się z nami skontaktować? 

Jakie dane osobowe przetwarzamy? Skąd pozyskujemy dane osobowe? 

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Rekrutacja 

Marketing 

Social media 

Czy podanie danych jest obowiązkowe? 

Komu przekazujemy Twoje dane? 

Czy przekazujemy Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy? 

Prawa osoby, której dane dotyczą 

Zmiany Polityki prywatności 

Informacje ogólne 

Ochronę danych osobowych traktujemy w Benefit Systems S.A. (dalej: „Benefit Systems”, „my”) bardzo poważnie. Dokładamy należytej staranności, żeby Twoje dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).  

Poniżej znajdziesz informacje o tym w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, w szczególności podstawy prawne przetwarzania, sposoby zbierania i wykorzystywania Twoich danych osobowych oraz prawa przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.  

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych i co to oznacza?  

Administratorem Twoich danych osobowych jest Benefit Systems (Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa).  

Oznacza to, że Benefit Systems decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, czyli o tym, po co i w jaki sposób będą one wykorzystywane. 

Jak się z nami skontaktować? 

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

Kontakt z inspektorem ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Możesz to zrobić wysyłając wiadomość na adres email: iod@benefitsystems.pl lub listownie na adres: Benefit Systems S.A., Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „IOD”. 

Jakie dane osobowe przetwarzamy? Skąd pozyskujemy dane osobowe? 

Żeby prowadzić naszą działalnością przetwarzamy dane osobowe. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (np.: imię i nazwisko, adres email, numer karty MultiSport, adres IP). 

Co do zasady, większość danych podajesz nam sam np. w trakcie kontaktu z nami lub kiedy korzystasz z naszych usług. 

To, jakie dane osobowe przetwarzamy, zależy od łączącej nas relacji (np.: klient, użytkownik serwisu internetowego, użytkownik karty MultiSport, partner). 

Gdy korzystasz z naszych serwisów internetowych lub aplikacji przetwarzamy dane podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym i koncie, dane dotyczące Twojej aktywności w serwisie lub aplikacji (np. interakcji z treściami itp.) oraz dane dotyczące Twojego urządzenia (tj. adres IP, dane zebrane z wykorzystaniem plików cookies lub innych podobnych technologii, dane dotyczące przeglądarki, ID). Więcej na temat plików cookies znajdziesz w „Polityce cookies”

Kiedy przystąpisz do Programu MultiSport lub Programu MultiLife, korzystasz z naszej Kafeterii, zawierasz z nami umowę o karnet Klubu Fitness lub korzystasz z innych naszych usług (np. BenefitLunch, MultiBilet, MultiTeatr) przetwarzamy Twoje dane jak na przykład dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszych usług (w tym z usług podmiotów z nami współpracujących oraz dostawców dodatkowych usług oferowanych w związku z Programem MultiSport, MultiLife, naszą Kafeterią, posiadaniem przez Ciebie karty członkowskiej naszego Klubu Fitness lub korzystaniem z innych naszych usług). Dane otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie np. poprzez formularz rejestracyjny lub podczas podpisywania umowy w wybranym przez Ciebie Klubie Fitness lub na stronie internetowej Klubu. Twoje dane możemy również otrzymać od podmiotu, który umożliwił Ci korzystanie z Programu MultiSport, MultiLife, Kafeterii lub innych naszych usług oraz od dostawców dodatkowych usług i benefitów.  

Gdy łączą nas relacje biznesowe przetwarzamy Twoje dane, jak na przykład dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące pełnionej przez Ciebie funkcji oraz dane dot. współpracy, zamówień oraz rozliczeń. W przypadku, jeżeli jesteś stroną umowy, dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie. W przypadku, jeżeli jesteś przedstawicielem lub osobą kontaktową podmiotu będącego stroną umowy zawartej z Benefit Systems, dane otrzymaliśmy od podmiotu będącego stroną umowy. Dane mogliśmy też otrzymać od podmiotu pośredniczącego w nawiązaniu współpracy z Tobą lub podmiotem, którego jesteś przedstawicielem lub osobą kontaktową. 

 

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Sposób przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od relacji, jaka łączy Cię z Benefit Systems. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące celów, w jakich najczęściej przetwarzamy dane osobowe. 

Jeżeli poniżej nie znajdujesz opisu, który pasuje do łączącej nas relacji, a chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w punkcie Jak się z nami skontaktować?

Może się zdarzyć, biorąc pod uwagę specyfikę korzystania przez Ciebie z naszych usług, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w inny sposób niż wskazany poniżej. W każdym takim przypadku powiadomimy Cię o tym przed rozpoczęciem takiego przetwarzania. 

Cele przetwarzania: 

Podstawy prawne: 

Świadczenia usług w ramach naszych serwisów internetowych lub aplikacji mobilnych 

 

Realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

Administrowanie infrastrukturą oraz zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury oraz świadczonych usług 

Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na administrowaniu i zapewnieniu bezpieczeństwa infrastruktury oraz usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

Ułatwienie korzystania, prowadzenie statystyk oraz poprawianie i rozwój naszych usług, w tym serwisów i aplikacji  

Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dostosowywaniu, poprawieniu i rozwoju naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

Świadczenie usług lub dostarczanie dopasowanych treści marketingowych w ramach których wykorzystane są szczególne kategorie danych (np. dane dotyczące zdrowia) 

Twoja wyraźna zgoda (9 ust. 2 lit. a RODO) 

Pokazanie Ci w wyszukiwarce lub w aplikacji obiektów, które znajdują się najbliżej Twojej lokalizacji 

Nasz prawnie uzasadniony interes w ułatwieniu Ci znalezieniu obiektu, gdy wyrazisz zgodę na dostęp do danych o lokalizacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

Przeprowadzenie konkursu lub loterii, w tym wyłonienie zwycięzcy, przekazanie nagród, publikacja danych osobowych zwycięzcy  

Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na realizacji konkursu lub loterii (art. 6 ust. 1 lit f RODO) 

Prowadzenie naszych stron w social mediach 

Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu naszych usług, produktów (w tym przygotowywanych wspólnie z kontrahentami) oraz produktów i usług podmiotów trzecich, w tym spółek z Grupy Benefit Systems oraz prowadzeniu statystyk dot. korzystania ze stron (art. 6 ust. 1 lit f RODO) 

Świadczenie usług związanych z korzystaniem z Programu MultiSport lub MultiLife 

Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

Świadczenie usług związanych z korzystaniem z Kafeterii i innych usług (np. BenefitLunch, MultiBilet, MultiTeatr) 

Realizacja umowy zawartej przez Ciebie z Benefit Systems (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dostarczaniu i rozliczaniu usług (art. 6 ust. 1 lit f RODO) 

Świadczenie usług związanych z korzystaniem przez Ciebie z naszego Klubu Fitness lub innych usług, gdy zawierasz z nami umowę 

Realizacja umowy zawartej przez Ciebie z Benefit Systems, np. umowy o świadczenie usług przez nasz Klub (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

Twoja zgoda w zakresie przetwarzania Twojego wizerunku lub odcisku palca w celu zidentyfikowania Ciebie w czasie wejścia na teren naszego Klubu (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO) 

Prowadzenie marketingu 

Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu naszych produktów, usług oraz Benefit Systems, jak również produktów i usług podmiotów trzecich, w tym spółek z Grupy Benefit Systems 

Wyświetlania Ci reklam lub ofert, które mogą być  dopasowane do Twoich zainteresowań, aktywności w serwisach i aplikacjach lub lokalizacji 

Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na przedstawianiu Ci reklam i ofert, którem mogą być dopasowane, z uwagi na łączącą nas umowę, prowadzoną współpracę lub Twoją zgodą na użycie plików cookies i podobnych technologii lub informacji o Twojej lokalizacji dla celów marketingowych 

Dostarczanie Ci treści marketingowych, które mogą być dopasowane, za pomocą wybranego przez Ciebie kanału komunikacji (np. email, SMS/MMS, telefon) dotyczących naszych własnych produktów i usług oraz produktów oraz usług przygotowanych wspólnie z kontrahentami Benefit Systems, które są oferowane naszym użytkownikom i klientom jako dodatkowe benefity (np. usługi dietetyczne, trenerskie, edukacyjno-rozwojowe) lub produktów i usług podmiotów trzecich, w tym spółek z Grupy Benefit Systems. Listę podmiotów trzecich znajdziesz tutaj [link] 

Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na przedstawianiu Ci treści marketingowych, w tym treści dopasowanych do Ciebie na podstawie profilowania, w związku z Twoją zgodą na użycie w tym celu wybranego przez Ciebie kanału komunikacji (w zależności od informacji przekazanych na etapie zbierania zgody) 

 

Dostarczanie Ci treści marketingowych w relacjach biznesowych, dotyczących własnych produktów i usług Benefit Systems oraz produktów i usług przygotowanych wspólnie z kontrahentami Benefit Systems, które są Tobie oferowane jako dodatkowe benefity (np. usługi dietetyczne, trenerskie, edukacyjno-rozwojowe) lub produktów i usług podmiotów trzecich, w tym spółek z Grupy Benefit Systems. Listę podmiotów trzecich znajdziesz tutaj [link] 

Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

Prowadzenie analityki, statystyk marketingowych i badania zadowolenia z usług oraz profilowania, czyli wykorzystywania danych dotyczących Twoich zainteresowań w celu dostarczania Ci dopasowanych ofert i treści 

Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na sprawdzaniu efektywności działań marketingowych, podnoszeniu jakości świadczonej przez nas obsługi użytkowników oraz udoskonalaniu dostępnych u nas produktów i usług. Twoja wyraźna zgoda w zakresie danych szczególnych kategorii (9 ust. 2 lit. a RODO) 

Realizacja umowy i prowadzenie współpracy z kontrahentami, klientami i partnerami  

Gdy jesteś stroną umowy zawartej z Benefit Systems przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne do jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

Gdy jesteś przedstawicielem lub osobą kontaktową naszego kontrahenta działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prawidłowego zawarcia i wykonania umowy z naszym kontrahentem oraz prowadzenia współpracy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

Obsługa zgłoszonej przez Ciebie sprawy, w tym udzielenia odpowiedzi na postawione przez Ciebie pytanie lub rozpatrzenia zgłoszonej przez Ciebie skargi, poprawa jakości świadczonej obsługi 

Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze kierowanych do nas zapytań lub skarg oraz zapewnieniu najwyższej jakości obsługi 

Realizacja obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) nałożonego na nas przez przepis prawa (np. w sytuacji, gdy sprawa, z którą się do nas zwracasz stanowi żądanie realizacji praw przysługujących na gruncie RODO) 

Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w  szczególności podatkowych i rachunkowych 

Obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

Dochodzenie, ustalenie i obrony przed roszczeniami 

Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania opisanych w punkcie Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?. Usuniemy je, gdy przestaną być potrzebne w ww. celach. Twoje dane przechowujemy, w szczególności: 

 • w celu realizacji umowy i świadczenia usług do czasu wykonania umowy lub zakończenia świadczenia usług, a następnie przez okres niezbędny do skutecznego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, który zazwyczaj wynosi 3 lub 6 lat, ale w określonych przez prawo sytuacjach może być krótszy albo dłuższy; 

 • gdy prawo nakłada na nas określone obowiązki, w szczególności obowiązki podatkowe i rachunkowe, będziemy przetwarzać dane niezbędne dla realizacji tych obowiązków przez okres wymagany przez prawo; 

 • gdy przetwarzamy dane na podstawie zgody, będziemy je przetwarzać nie dłużej niż do czasu jej cofnięcia; 

 • gdy przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu, będziemy je przetwarzać nie dłużej niż do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu, chyba że wcześniej przestaną być niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów. 

Rekrutacja 

Informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych kandydatów do pracy dostępne są pod adresem: http://www.benefitsystems.pl/o-nas/kariera/obowiazek-informacyjny-dla-kandydata/

Marketing 

Ogólne informacje  

Sposób, w jaki przetwarzamy dane osobowe w celach marketingowych, zależy od rodzaju łączącej nas relacji (np. czy zarejestrowałeś się w naszym serwisie internetowym lub aplikacji mobilnej, czy jesteś naszym klientem lub kontrahentem) oraz od zgód, których nam udzieliłeś. 

Nasze działania marketingowe mogą obejmować wyświetlanie Ci reklam w serwisach lub aplikacjach, przedstawianie oferty lub reklamy za pomocą kanału komunikacji takiego jak np. email czy telefon (jeżeli wyrazisz zgodą na dostarczanie Ci przez nas treści marketingowych za pomocą wybranego przez Ciebie kanału komunikacji np. email, SMS/MMS, telefon, push), tradycyjne wysyłki marketingowe, prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby marketingowe oraz badania zadowolenia z usług, w tym w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji. Dla potrzeb marketingu możemy dokonywać również profilowania. 

 

Dopasowany marketing 

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w celu prowadzenia marketingu obejmującego profilowanie, w następujących przypadkach: 

 • jeśli zgodzisz się na zapisanie na Twoim urządzeniu plików cookies lub podobnych technologii, to możemy wykorzystać informacje zebrane za pomocą tych technologii do dostarczania Ci reklam lub ofert dopasowanych do Twoich potencjalnych zainteresowań zidentyfikowanych na podstawie przeglądanych treści i aktywności. Przykładowo, jeśli przeglądasz strony dotyczące pakietów MultiSport będziemy mogli wyświetlić Ci reklamę MultiSport lub pozostałych naszych usług na innych stronach w Internecie i aplikacjach; 

 • jesteś zarejestrowanym użytkownikiem naszego serwisu lub aplikacji i zalogujesz się na swoje konto, zebrane informacje o przeglądanych przez Ciebie treściach będziemy mogli powiązać z Tobą i wykorzystać dla celów profilowania, żeby lepiej dopasować do Ciebie naszą komunikację marketingową i ofertę; 

 • jeżeli wyrazisz zgodą na dostarczanie Ci przez nas treści marketingowych za pomocą wybranego przez Ciebie kanału komunikacji;

 • jeśli łączy nas umowa lub prowadzimy współpracę;
 • jeśli zgodzisz się na użycie przez nas informacji o lokalizacji Twojego urządzenia (np. smartfona), to będziemy mogli wyświetlić Ci reklamę lub ofertę dopasowaną do Twojej lokalizacji. Przykładowo, będziemy mogli wyświetlić Ci zaproszenie na event z okazji otwarcia w pobliżu naszego nowego klubu fitness; 

 • w celu prowadzenia analiz i statystyk dla naszych potrzeb marketingowych oraz badania zadowolenia z oferowanych przez nas usług w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji. 

Możemy przedstawiać Ci także nieprofilowane reklamy i oferty.

 

Czym jest profilowanie dla potrzeb marketingowych? 

Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego wiąże się z profilowaniem.  

Profilowanie polega na tym, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu Twoich danych wyciągamy wnioski na temat Twoich potencjalnych zainteresowań i preferencji. Dzięki profilowaniu możemy jak najlepiej dopasować do Ciebie produkty, oferty i reklamy. W ramach profilowania możemy też łączyć ze sobą informacje, które zostawiasz nam podczas korzystania z naszych różnych produktów i usług, np. informacje które zostawisz odwiedzając nasz serwis lub aplikację, korzystając z Programu MultiSport lub MultiLife, z Kafeterii, z usług naszego Klubu Fitness. 

Do profilowania używamy narzędzi dostarczanych przez wyspecjalizowane podmioty trzecie. Więcej informacji o naszych partnerach, możliwości dostosowania preferencji reklamowych znajdziesz w „Polityce cookies”. Dążymy do tego, żeby profilowanie wiązało się dla Ciebie z odczuwalną korzyścią, jaką jest przedstawianie Ci ofert, promocji i reklam, które możesz uznać za interesujące. Chcemy w ten sposób uniknąć przedstawiania Ci treści, które będą dla Ciebie nieadekwatne lub nieatrakcyjne. Przykład: jeśli ustalimy, że jesteś kobietą i w ramach Programu MultiSport regularnie korzystasz z zajęć tanecznych w określonej lokalizacji, będzie to dla nas sygnał, że mogą zainteresować się nowe zajęcia taneczne w Twojej ulubionej lokalizacji, ale prawdopodobnie nie interesują Cię oferty dotyczące sportów walki w innym, odległym mieście.  

 

Nasz prawnie uzasadniony interes a Twoje interesy, prawa i wolności  

Przetwarzamy Twoje danych osobowych dla celów marketingowych, w tym profilowania na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Dlatego dokonaliśmy oceny, czy Twoje interesy, prawa i wolności (np. prawo do prywatności) nie przeważają nad naszym interesem. Z tej oceny wynika, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe we wskazany sposób, bo:  

 • przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych tylko wtedy, gdy stwierdzamy, że możesz rozsądnie się tego spodziewać (np. jesteś użytkownikiem karty MultiSport lub karnetu Klubu Fitness, zarejestrujesz się w naszym serwisie lub aplikacji, wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas emaili marketingowych); 

 • komunikaty marketingowe za pomocą emaili, SMS/MMS, telefonów kierujemy do Ciebie tylko za Twoją zgodą; 

 • komunikację marketingową dotyczącą produktów lub usług podmiotów trzecich niezwiązanych z Benefit Systems kierujemy do Ciebie za pomocą emaili, SMS/MMS, telefonów tylko, gdy udzielisz na to odrębnej zgody; 

 • umożliwiamy Ci łatwe zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego i informujemy Cię o tym prawie; 

 • profilowanie na potrzeby marketingowe jakie stosujemy nie wkracza w sposób nadmierny w Twoją prywatność. Skupiamy się na tym, jakie produkty lub usługi dostępne w naszej ofercie mogą być dla Ciebie interesujące. Nie chcemy dostarczać Ci treści, które możesz uznać za nieatrakcyjne. Nie podejmujemy wobec Ciebie na podstawie profilowania decyzji, które wywołują skutki prawne (np. odmowa zawarcia umowy) lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływają;  

 • stosujemy środki techniczne i organizacyjne, które w odpowiednim stopniu zabezpieczają Twoje dane osobowe. 

Social media 

Nasze strony na Facebook 

W odniesieniu do przetwarzania danych w ramach prowadzonych przez nas stron na Facebook na potrzeby statystyk razem z Facebook Ireland działamy jako współadministratorzy Twoich danych. Uzgodnienia dotyczące współadministrowania znajdziesz na stronie www.facebook.com/legal/controller_addendum

Gdy korzystamy z produktów Facebook robimy to zgodnie z regulaminem Facebook. Więcej informacji o statystykach stron najdziesz na stronie www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Facebook Ireland, podstawie prawnej oraz sposobach egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, wobec Facebook Ireland można znaleźć w „Zasadach dotyczących danych” Facebook Ireland pod adresem www.facebook.com/about/privacy

 

Wtyczki i kody portali społecznościowych 

Pamiętaj jeżeli rejestrujesz się i logujesz z wykorzystaniem zewnętrznych usług uwierzytelniających oferowanych przez Facebook, Google, Apple lub inne, to otrzymamy Twoje dane osobowe tj. w szczególności imię, nazwisko lub nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, ID, informacje dot. autoryzacji w danym serwisie. W zależności od Twoich ustawień prywatności we wskazanych usługach zewnętrznych, możemy otrzymać także inne dane. Przed skorzystaniem z tej usługi zapoznaj się z regulaminami oraz zasadami wykorzystywania danych przez serwis zewnętrzny. 

Dodatkowo zamieszczamy w naszych serwisach i aplikacjach przyciski i kody portali społecznościowych. Gdy za pomocą przycisku odsyłamy Cię na portal społecznościowy możesz np. polubić lub zacząć obserwować naszą stronę. Twoja aktywność i dane osobowe są wtedy przetwarzane również przez podmiot prowadzący ten portal i są wykorzystywane przez ten podmiot do jego celów  np. marketingowych. Twoja aktywność na stronach zawierających kody oraz Twoje dane osobowe są zbierane przez podmioty prowadzące portale społecznościowe, w szczególności w celach statystycznych i sprawdzenia czy jesteś zalogowanym użytkownikiem tego portalu oraz umożliwienia świadczenia usług (np. logowania za pomocą konta na portalu społecznościowym). Dane te są także dalej przetwarzane w innych celach określonych przez te podmioty. Dotyczy to wszystkich użytkowników naszych serwisów bez względu na to, czy są zarejestrowanymi użytkownikami tych portali społecznościowych. 

Przetwarzamy i umożliwiamy portalom społecznościowym dostęp do wskazanych danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Polega on na umożliwieniu Ci dzielenia się interesującymi treściami w social mediach, ułatwieniu logowania oraz promocji naszej działalności oraz usług i produktów. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz sposób realizowania Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych przez portal społecznościowy zostały opisane w polityce prywatności danego portalu. Prosimy zapoznaj się z nimi. 

Czy podanie danych jest obowiązkowe? 

Co do zasady podanie danych osobowych nie jest Twoim obowiązkiem, ale może być niezbędne do skorzystania z usług świadczonych przez Benefit Systems np. do zawarcia z nami umowy, wzięcia udziału w naszym konkursie lub rozpatrzenia Twojej sprawy. Niepodanie danych może więc skutkować w niektórych przypadkach brakiem możliwości świadczenia przez nas usług lub podjęcia innych działań. Nasze formularze, przy pomocy których gromadzimy dane jednoznacznie wskazują na dane, których podanie jest niezbędne.  

Komu przekazujemy Twoje dane? 

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom: podmiotom z Grupy Benefit Systems [link], podmiotom świadczącym usługi hostingu i utrzymania naszych serwisów internetowych i aplikacji, podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne i usługi w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa IT, podmiotom świadczącym usługi przechowywania i niszczenia nośników danych, podmiotom oferującym dodatkowe usługi wobec usług jakie Ci świadczymy, Partnerom (obiekty sportowo-rekreacyjne, rozrywkowe, kulturalne, hotele, biura i pośrednicy turystyczni), podmiotom, które umożliwiły Ci korzystanie z Programu MultiSport, MultiLife, Kafeterii lub innych usług (przeważnie będzie to Twój pracodawca lub pracodawca osoby, która zgłosiła się do Programu MultiSport lub MultiLife), podmiotom drukującym karty, operatorom portali społecznościowych, operatorom płatności, podmiotom wspierającym nas w windykacji należności, podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą naszych klientów i innych interesantów (np. kurierom) oraz wspierającym nasze działania marketingowe, doradcom prawnym i podmiotom prowadzącym audyty. 

Twoje dane mogą zostać przekazane także organom publicznym w przypadkach przewidzianych przez prawo. 

Czy przekazujemy Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy? 

Co do zasady Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Niektóre podmioty, którym możemy przekazać dane mają siedzibę poza terytorium EOG. Dokładamy należytych starań, żeby przekazywanie danych było zgodne z prawem i wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia. Obejmuje to w szczególności stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję. Możesz się z nami skontaktować w celu uzyskania kopii przyjętych środków ochrony. Dane kontaktowe znajdziesz powyżej w punkcie Jak się z nami skontaktować?

Prawa osoby, której dane dotyczą  

Masz prawo do żądania: 

 • dostępu do Twoich danych osobowych, uzyskania od nas informacji o ich przetwarzaniu, a także otrzymania od nas kopii Twoich danych; 

 • zaktualizowania Twoich danych osobowych ich poprawienia, gdy są nieprawidłowe; 

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

 • sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuację; 

 • sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania; 

 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych jeśli: (1) kwestionujesz prawidłowość Twoich danych (na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych); (2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu Twoich danych i żądasz w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; (3) nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do naszych celów, ale dane te są potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami albo (4) wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu stwierdzenia skuteczności tego sprzeciwu; 

 • przenoszenia Twoich danych osobowych – w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych na podstawie zgody lub umowy, przysługuje Ci prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, dostarczonych nam przez Ciebie, w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie. Możesz także zażądać, żebyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora, jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; 

 • usunięcia Twoich danych osobowych możesz zgłosić do nas żądanie usunięcia Twoich danych w następujących przypadkach: (1) jeżeli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których są przetwarzane; (2) cofniesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy przetwarzania; (3) wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania; (4) Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; (5) Twoje dane muszą zostać usunięte, gdyż nakazuje nam to prawo.  

Żeby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe znajdziesz powyżej w punkcie Jak się z nami skontaktować?

Twoje żądanie zrealizujemy w terminie miesiąca od jego otrzymania. Gdy będziemy potrzebować więcej czasu  poinformujemy Cię o wydłużeniu realizacji żądania, jak i o jego przyczynach. Jeżeli Twoje żądanie będzie ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne możemy odmówić podjęcia działań. 

Masz też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w państwie UE Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji dotyczących zgłaszania skarg do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajdziesz tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

Zmiany Polityki prywatności 

Będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszej Polityki w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz nowymi podejmowanymi przez nas działaniami dotyczącymi Twoich danych osobowych.  

question-mark

Nie znalazłeś odpowiedz na pytanie?

Jeśli nadal masz trudności, skontaktuj się znami!