csm_0.1_glowne_399dec3ea0.jpg

Siłownia rehabilitacyjna dla Placówki w Kazimierzy Wielkiej

DOBRY MULTIUCZYNEK

Komu pomogliśmy?

Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Kazimierzy Wielkiej jest miejscem przeznaczonym dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat, które ze względu na stan zdrowia nie mogą być umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Głównym celem działalności jest zapewnienie dzieciom całodobowej, specjalistycznej opieki, wychowania, leczenia, rehabilitacji, rewalidacji oraz innych niezbędnych działań terapeutycznych.

Co udało się zrealizować?

Celem Dobrego MultiUczynku na rzecz Placówki był zakup urządzeń do zewnętrznej siłowni rehabilitacyjnej dla podopiecznych. W 2019 roku Placówce udało się zdobyć już część środków na ten cel, jednak zebrana i odłożona kwota była niewystarczająca. Dzięki Waszym punktom przekazanym na tę akcję i darowiźnie od Benefit Systems, Placówka mogła zakupić potrzebne sprzęty (8 urządzeń) i stworzyć miejsce do rehabilitacji swoich podopiecznych na świeżym powietrzu.