csm_1.2_b6a1c32e15.jpg

Ogrodzenie pastwiska dla koni z Fundacji Zwierzęca Polana

DOBRY MULTIUCZYNEK

Komu pomogliśmy?

Fundacji Zwierzęca Polana od 8 lat ratuje zwierzęta i stwarza im warunki, w których mogą otrząsnąć się po krzywdach wyrządzonych im przez człowieka. Pod jej opieką przebywa kilkadziesiąt psów i kotów, a także zwierzęta gospodarskie: ponad 30 koni, kilka krów, byk oraz 2 owce. Fundacja ratuje je głównie z targów rzeźnych oraz z interwencji.

Co udało się zrealizować?

Celem akcji charytatywnej na rzecz Zwierzęcej Polany był zakup materiałów potrzebnych do ogrodzenia pastwiska dla koni. Dzięki Waszym punktom przekazanym na tę akcję i darowiźnie od Benefit Systems, Fundacja mogła zrealizować kolejny etap kosztownego przedsięwzięcia, jakim jest postawienie solidnego ogrodzenia na dużym terenie. Środki z darowizny zostały przeznaczone na budowę murowanego fundamentu, stanowiącego podstawę ogrodzenia i umożliwiającego w przyszłości oddzielenie koni od psów będących pod opieką Fundacji.