BANER.jpg

Kaloryfery dla Placówki w Starachowicach

DOBRY MULTIUCZYNEK

Komu pomogliśmy?

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Starachowicach zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży w wieku 10-25 lat przebywającym w pieczy zastępczej, umożliwia im spokojny rozwój psychofizyczny oraz naukę samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Prowadzi również działania diagnostyczno – terapeutyczne dla swoich wychowanków.

Co udało się zrealizować?

Celem akcji charytatywnej na rzecz Placówki był zakup i montaż nowych kaloryferów, które zastąpiły stare grzejniki niespełniające już swojej funkcji. Dzięki Waszym punktom przekazanym na tę akcję i darowiźnie od Benefit Systems, zima dla wychowanków Placówki będzie cieplejsza. Za otrzymane środki udało się również odmalować kilka pomieszczeń wspólnych w siedzibie Placówki.