Czy można zapanować na bólem fizycznym? Wzmocnij swoją odporność na ból

Nie trać czasu na przeżywanie nieprzyjemnych doznań i dyskomfortu, które mogą trwać krócej. Wykorzystaj trening uważności, by czuć się lepiej ze swoim ciałem.

Aleksandra Łomzik

Dyskomfort związany z bólem fizycznym, to taki aspekt życia, który w mniejszym lub większym stopniu dotyka wszystkich – często tych, którzy są bardzo aktywni lub próbują osiągnąć szczyty swoich możliwości. Jeśli nie mamy zdiagnozowanych żadnych przewlekłych schorzeń, to prawdopodobnie nie jest to fakt, który spędza nam sen z powiek, tylko po prostu – przyjmujemy do wiadomości jego istnienie.

Tylko czy nie obniża to komfortu życia? Czy istnieją jakieś środki niefarmakologiczne, które mogą ulżyć nam w odczuwaniu bólu?

Trenuj uważność, trenuj ciało

Badania naukowe dowodzą, że regularne uprawianie popularnej od pewnego czasu uważności (ang. Mindfulness), daje zdolność do zmiany odczuwania percepcji bólu i zmian w zakresie nastawienia psychicznego do tego nieprzyjemnego zjawiska.

Czym jest uważność?

Uważność to umiejętność kierowania uwagi na chwilę obecną, kompetencja łagodnego dyscyplinowania własnego umysłu, by wbrew swoim naturalnym tendencjom do rozpamiętywania czy planowania, przebywał częściej w teraźniejszości czyli w tak zwanym „tu i teraz”. Naukowcy dowiedli, że taka dyscyplina zmniejsza skłonność do negatywnych myśli oraz umożliwia częstsze zauważanie i docenianie tego, co dobre w naszym życiu.

Jak uważność wpływa na odczuwanie bólu?

W drugiej połowie lat 70., w Stanach Zjednoczonych, profesor neurobiologii Jon Kabat – Zinn, wraz z zespołem naukowców, zapoczątkował badania nad wpływem praktykowania medytacji świeckiej czyli Mindfulness, na poziom odczuwania przewlekłego bólu fizycznego  oraz stresu.

Grupą badanych były osoby po amputacjach kończyn, cierpiące na uciążliwe bóle fantomowe, w przebiegu chorób onkologicznych oraz takie, które zmagały się z zespołem stresu pourazowego. Po 8 tygodniach praktykowania ćwiczeń opartych na uważności, u wszystkich osób badanych zaobserwowano poprawę jakości życia w odniesieniu do badanych aspektów.

Ci, którzy zmagali się z bólem odnotowali zmianę polegającą na mniejszej dotkliwości jego odczuwania  – wynikało to z faktu nauczenia się w ciągu 8 tygodniowego treningu, kierowania własnej uwagi na inne aspekty życia, poza bólem, który do tej pory determinował u tych osób ocenę jakości własnego życia.

Badani zaczęli:

  • dostrzegać że ich codzienne doświadczenia poza bólem, wypełniają też inne sprawy
  • zaczęli więcej uwagi poświęcać kontaktom społecznym,
  • skupiali się satysfakcjonujących zdarzeniach, które, jak ku swojemu zdziwieniu dostrzegli, zdarzały się każdego dnia, pomimo fizycznego cierpienia.

Ta zmiana percepcji własnego bólu była możliwa dzięki ćwiczeniom polegającym na kierowaniu uwagi, jakie są kluczowe w technikach Mindfulness. Każda z osób biorących udział w badaniu oceniła na skali poziom odczuwalnego bólu jako niższy niż przez rozpoczęciem regularnego treningu Mindfulness.