Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób korzystających z naszych serwisów internetowych lub aplikacji mobilnej:

Administrator danych: Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa (dalej „my” albo „Benefit Systems”). Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: daneosobowe@benefitsystems.pl lub pisemnie na adres: Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Inspektor ochrony danych: W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych w następujący sposób: listownie na adres: Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „IOD”, przez e-mail: iod@benefitsystems.pl oraz poprzez formularz kontaktowy pod adresem: https://www.benefitsystems.pl/formularz-dane-osobowe/.

Zakres przetwarzanych danych: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe oraz, jeśli je nam podałeś, dane osobowe Twojego dziecka, w zakresie wskazanym w wypełnianych przez Ciebie formularzach.

Przetwarzamy również dane podane przez Ciebie w czasie korzystania z konta w naszych serwisach internetowych i aplikacji mobilnej oraz dotyczące Twojej aktywności w tych serwisach i aplikacji (np. dane dotyczące odwiedzanych stron, zakładek, ilości spędzanego na nich czasu itp.).

Dodatkowo, zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Benefit Systems S.A., w przypadku, jeżeli korzystasz z wyszukiwarki obiektów i włączysz geolokalizację, będziemy przetwarzać Twoje dane geolokalizacyjne w celu zaprezentowania Ci obiektów znajdujących się w pobliżu Twojej lokalizacji.

Jeżeli wgrasz do naszej aplikacji zdjęcie swoje lub Twojego dziecka w celu uzyskania Potwierdzonej Tożsamości, będziemy je przetwarzać w celu zapewnienia Tobie lub Twojemu dziecku funkcjonalności Potwierdzonej Tożsamości oraz w celu zwrócenia go na Twój adres e-mail, jeżeli będziesz chciał skorzystać z usług obiektu w przypadku braku możliwości wygenerowania kodu qr lub numeru token w aplikacji.

Będziemy także przetwarzać dane dotyczące Twojego urządzenia, za pomocą którego korzystasz z naszych serwisów internetowych lub aplikacji: adres IP, dane zapisane w plikach cookies lub innych podobnych technologiach (zobacz:Polityka w sprawie plików cookies i innych podobnych technologii”). Przetwarzamy także dane obejmujące treść zapytań HTTP kierowanych do naszego serwera przez Twoje urządzenie (adres URL, adres IP, dane dotyczące przeglądarki, data i godzina żądania, kod odpowiedzi HTTP, informacje o błędach, identyfikator pliku cookie, przeglądane zasoby strony). Dane zbierane w ten sposób zapisywane są w logach serwera.

Cele i podstawy prawne przetwarzania: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe oraz, jeśli je nam podałeś, dane osobowe Twojego dziecka, w celach:

  • świadczenia usługi dostępu lub prowadzenia konta w naszych serwisach internetowych i aplikacji mobilnej – ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej przez Ciebie z Benefit Systems, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogę elektroniczną przez Benefit Systems S.A. (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w przypadku, gdy w celu świadczenia dla Ciebie usługi zbieramy szczególne kategorie danych, przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej wyraźnej zgody (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Podanie tych danych jest zawsze dobrowolne, ale może być niezbędne w celu skorzystania z danej usługi;
  • związanych z realizacją naszych obowiązków prawnych – obowiązujące przepisy mogą nakładać na nas obowiązki, dla których spełnienia musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, co dotyczy w szczególności realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • administrowania serwerem, zapewnienia jego bezpieczeństwa, w celach statystycznych oraz w celach ułatwienia korzystania z naszych serwisów internetowych i aplikacji mobilnej na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na poprawieniu funkcjonalności usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • związanych z prowadzeniem działań marketingowych - możemy przetwarzać Twoje dane osobowe: i) w celu prowadzenia komunikacji marketingowej, w tym przesyłania informacji handlowych oraz przedstawiania ofert, w związku z realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na przedstawianiu Ci treści marketingowych, w tym treści dopasowanych do Ciebie na podstawie profilowania, w związku z Twoją zgodą na użycie w tym celu wybranego przez Ciebie kanału komunikacji; ii) w celu prowadzenia działań marketingowych online, w związku z realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na przedstawianiu reklam i ofert, w tym dopasowanych do Twoich potencjalnych potrzeb i zainteresowań na podstawie profilowania, w związku z Twoją zgodą na użycie plików cookie lub podobnych technologii lub – gdy ma to zastosowanie - w związku z Twoją zgodą na użycie przez nas informacji o Twojej lokalizacji dla celów marketingowych; iii) w celu prowadzenia analiz i statystyk dla potrzeb marketingowych oraz badania zadowolenia z naszych usług, w związku z realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na podnoszeniu jakości świadczonej przez nas obsługi klientów oraz udoskonalaniu dostępnych u nas produktów i usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych: Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom: podmiotom z Grupy Benefit Systems, podmiotom świadczącym usługi hostingu i utrzymania naszych serwisów internetowych i aplikacji mobilnej, podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne i usługi w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa IT, podmiotom świadczącym usługi przechowywania i niszczenia nośników danych, podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą naszych klientów i innych interesantom (np. kurierom) oraz wspierającym nasze działania marketingowe, doradcom prawnym i podmiotom prowadzącym audyty. Twoje dane mogą zostać przekazane także podmiotom z nami współpracującym, które oferują Tobie dodatkowe usługi w związku z posiadaniem przez Ciebie konta w naszych serwisach internetowych i aplikacji mobilnej oraz operatorom portali społecznościowych.

Twoje dane mogą zostać przekazane także organom publicznym w przypadkach przewidzianych przez prawo.

Jeżeli skorzystasz z funkcjonalności udostepnienia Wirtualnej Karty Kids innym zarejestrowanym w naszej aplikacji użytkownikom, dane osobowe Twojego dziecka zostaną ujawnione tym wskazanym przez Ciebie użytkownikom.

Przekazywanie poza EOG: Co do zasady, Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W przypadku, gdy do takiego przekazania dojdzie, dołożymy należytych starań, aby wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia. W takiej sytuacji będziesz mógł się z nami skontaktować w celu uzyskania kopii przyjętych środków ochrony. Dane kontaktowe znajdziesz powyżej.

Okres przetwarzania: Po zakończeniu korzystania przez Ciebie z naszych serwisów internetowych lub aplikacji mobilnej przetwarzamy Twoje dane przez okres, gdy dane te są zapisane w logach serwera. Jeżeli posiadasz konto w naszych serwisach lub aplikacji, przechowujemy Twoje dane do czasu usunięcia Twojego konta.

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane w celach związanych z realizacją naszych obowiązków prawnych, robimy to przez czas niezbędny do realizacji naszych obowiązków prawnych, w szczególności wynikający z odpowiednich przepisów.

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, będziemy to robić do momentu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu, ewentualnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Źródło danych: Twoje dane pozyskujemy bezpośrednio do Ciebie. Twoje dane możemy także otrzymać od podmiotów, które oferują Tobie dodatkowe usługi w związku z posiadaniem przez Ciebie konta w naszych serwisach internetowych i aplikacji mobilnej (np. MultiLife Diet, Focusly, itp.) lub od dostawców zewnętrznych usług uwierzytelniających (np. Facebook, Apple).

Prawa przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych: Prawo żądania dostępu do danych osobowych; prawo żądania sprostowania danych osobowych; prawo żądania usunięcia danych osobowych; prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych: Co do zasady podanie danych osobowych nie jest Twoim obowiązkiem, ale może być niezbędne do skorzystania z usług świadczonych przez Benefit Systems np. do zawarcia z nami umowy. Niepodanie danych może więc skutkować w niektórych przypadkach brakiem możliwości świadczenia przez nas usług. Nasze formularze, przy pomocy których gromadzimy dane, jednoznacznie wskazują na dane, których podanie jest niezbędne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu informacji o Tobie, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności: https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/.