Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób korzystających z naszych serwisów internetowych lub aplikacji mobilnych:

Administrator danych: Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa (dalej „my” albo „Benefit Systems”). Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: daneosobowe@benefitsystems.pl lub pisemnie na adres: Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Inspektor ochrony danych: W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych w następujący sposób: listownie na adres: Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „IOD”, przez e-mail: iod@benefitsystems.pl oraz poprzez formularz kontaktowy pod adresem: https://www.benefitsystems.pl/formularz-dane-osobowe/.

Zakres przetwarzanych danych: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka, jeśli je nam podałeś, w zakresie wskazanym w wypełnianych przez Ciebie formularzach. Przetwarzamy również dane podane przez Ciebie w czasie korzystania z konta w naszych serwisach internetowych i aplikacji mobilnej oraz dotyczące Twojej aktywności w tych serwisach i aplikacji (np. dane dotyczące odwiedzanych stron, zakładek, ilości spędzanego na nich czasu itp.). Dodatkowo, zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Benefit Systems S.A , w przypadku, jeżeli korzystasz z wyszukiwarki Obiektów i włączysz geolokalizację, będziemy przetwarzać Twoje dane geolokalizacyjne w celu zaprezentowania Ci Obiektów znajdujących się w pobliżu Twojej lokalizacji. Jeżeli natomiast zechcesz skorzystać w naszej aplikacji z krokomierza, będziemy przetwarzać dane o ilości kroków w celu zaprezentowania Ci ich w aplikacji.

Będziemy także przetwarzać dane dotyczące Twojego urządzenia, za pomocą którego korzystasz z naszych serwisów internetowych lub aplikacji: adres IP, dane zapisane w plikach cookies lub innych podobnych technologiach (zobacz: „Polityka w sprawie plików cookies i innych podobnych technologii”). Przetwarzamy także dane obejmujące treść zapytań HTTP kierowanych do naszego serwera przez Twoje urządzenie (adres URL, adres IP, dane dotyczące przeglądarki, data i godzina żądania, kod odpowiedzi HTTP, informacje o błędach, identyfikator pliku cookie, przeglądane zasoby strony). Dane zbierane w ten sposób zapisywane są w logach serwera.

Cele i podstawy prawne przetwarzania: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka, jeśli je nam podałeś, w celach:

  • świadczenia usługi dostępu lub prowadzenia konta w naszych serwisach internetowych i aplikacji mobilnej – ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej przez Ciebie z Benefit Systems, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogę elektroniczną przez Benefit Systems S.A ;
  • w przypadku, gdy w celu świadczenia dla Ciebie usługi zbieramy szczególne kategorie danych, przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej wyraźnej zgody (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Podanie tych danych jest zawsze dobrowolne, ale może być niezbędne w celu skorzystania z danej usługi;
  • podatkowych i rachunkowych – w przypadku, jeżeli korzystanie z naszego serwisu lub aplikacji mobilnej jest odpłatne. Przetwarzamy Twoje dane ponieważ jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • administrowania serwerem, zapewnienia jego bezpieczeństwa, w celach statystycznych oraz w celach ułatwienia korzystania z naszych serwisów internetowych i aplikacji mobilnej na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na poprawieniu funkcjonalności usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • marketingu bezpośredniego, obejmującego profilowanie. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na przedstawianiu Ci treści marketingowych (w tym treści dopasowanych do Ciebie na podstawie profilowania) w związku z Twoją zgodą (na użycie plików cookies lub podobnych technologii lub informacji o Twojej lokalizacji dla celów marketingowych lub wybranego przez Ciebie kanału komunikacji);
  • prowadzenia analiz i statystyk dla potrzeb marketingowych oraz badania zadowolenia z oferowanych usług. Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) polegający na podnoszeniu jakości świadczonej przez nas obsługi Użytkowników oraz udoskonalaniu dostępnych u nas produktów i usług.

Odbiorcy danych: Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom: podmiotom z Grupy Benefit Systems, podmiotom świadczącym usługi hostingu i utrzymania naszych serwisów internetowych i aplikacji mobilnej, podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne i usługi w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa IT, podmiotom świadczącym usługi przechowywania i niszczenia nośników danych, podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą naszych klientów i innych interesantów (np. kurierom) oraz wspierającym nasze działania marketingowe, doradcom prawnym i podmiotom prowadzącym audyty. Twoje dane mogą zostać przekazane także podmiotom z nami współpracującym, które oferują Tobie dodatkowe usługi w związku z posiadaniem przez Ciebie konta w naszych serwisach internetowych i aplikacji mobilnej oraz operatorom portali społecznościowych.

Twoje dane mogą zostać przekazane także organom publicznym w przypadkach przewidzianych przez prawo.

Jeżeli skorzystasz z funkcjonalności udostepnienia Wirtualnej Karty Kids innym zarejestrowanym w naszej aplikacji Użytkownikom, to dane osobowe Twojego dziecka zostaną ujawnione tym wskazanym przez Ciebie Użytkownikom.

Przekazywanie poza EOG: Co do zasady Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Niektóre podmioty, którym możemy przekazać dane mają siedzibę poza terytorium EOG. Dokładamy należytych starań, aby przekazywanie danych było zgodne z prawem i wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia. Obejmuje to w szczególności stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję. Możesz się z nami skontaktować w celu uzyskania kopii przyjętych środków ochrony. Dane kontaktowe znajdziesz powyżej.

Okres przetwarzania: Po zakończeniu korzystania przez Ciebie z naszych serwisów internetowych lub aplikacji mobilnej przetwarzamy Twoje dane przez okres, gdy dane te są zapisane w logach serwera. Jeżeli posiadasz konto w naszych serwisach lub aplikacji, przechowujemy Twoje dane do czasu usunięcia Twojego konta. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane w celach podatkowych i rachunkowych, robimy to przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, będziemy to robić do momentu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu, ewentualnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Źródło danych: Twoje dane pozyskujemy bezpośrednio do Ciebie. Jeśli jednak w celu rejestracji lub logowania korzystasz z zewnętrznych usług uwierzytelniających (np. Facebook, Apple), źródłem Twoich danych wymienionych w formularzu jest dostawca tej usługi uwierzytelniającej. Jeśli korzystasz w naszej aplikacji mobilnej z krokomierza, źródłem danych dotyczących ilości kroków będzie usługa Google Fit lub HealthKit.

Prawa przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych: Prawo żądania dostępu do danych osobowych; prawo żądania sprostowania danych osobowych; prawo żądania usunięcia danych osobowych; prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych: Co do zasady podanie danych osobowych nie jest Twoim obowiązkiem, ale może być niezbędne do skorzystania z usług świadczonych przez Benefit Systems np. do zawarcia z nami umowy. Niepodanie danych może więc skutkować w niektórych przypadkach brakiem możliwości świadczenia przez nas usług. Nasze formularze, przy pomocy których gromadzimy dane, jednoznacznie wskazują na dane, których podanie jest niezbędne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu informacji o Tobie, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności: https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/ (w szczególności w jej pkt 7.1 – 7.3 oraz 8 i 9).