Polaków uważa, że aktywność fizyczna jest istotnym elementem profilaktyki zdrowotnej, czyli zapobiegania chorobom.

Polaków uważa, że zwiększenie poziomu aktywności fizycznej wpływa na poprawę zdrowia psychicznego.

Polacy chcą być aktywni jeszcze częściej!

56% Polaków przyznaje, że chcieliby zwiększyć częstotliwość podejmowania aktywności.

Wynika to z rosnącej świadomości korzyści płynących z uprawiania sportu. Regularny ruch przekłada się bezpośrednio na jakość życia: zdrowie fizyczne i psychiczne, samoocenę oraz poczucie sprawczości.
Coraz więcej Polaków uznaje go również za ważny element profilaktyki.

Sport jako inwestycja w zdrowie

Choroby serca, nadciśnienie, zaburzenia odporności, kryzysy psychiczne, wypalenie zawodowe – to tylko niektóre z konsekwencji długotrwałego stresu w pracy. Jak wynika z naszego raportu, zmaga się z nim już 90 proc. pracowników w Polsce, w tym 28 proc. codziennie lub prawie codziennie.

Ciągłe napięcie może znacznie zredukować regularny ruch, który wprowadza równowagę do układu nerwowego i pozwala ukoić trudne emocje. W obliczu dynamicznych zmian społecznych i nowych wyzwań, sport stał się niezbędnym elementem higieny życia. Jest też długofalową inwestycją w zdrowie.

„Aktywność fizyczna wprowadza równowagę do układu nerwowego. Zmienia rodzaj dopływających do naszych oczu bodźców. Zwiększa przepływ krwi nie tylko przez zmuszone do pracy mięśnie, ale także przez mikroskopijne naczynia krwionośne w mózgu. W przeciwieństwie do odpoczynku przed telewizorem jest realną regenerację dla zmęczonego pracą układu nerwowego”
dr Iwona Piątkowska

Pracownicy oczekują wsparcia Pracodawców
w aktywnym trybie życia

Polaków twierdzi, że Pracodawca powinien wspierać finansowo aktywność fizyczną Pracowników.

Pracowników uważa, że karta MultiSport oferująca dostęp do kilku tysięcy obiektów sportowo-rekreacyjnych, powinna należeć do podstawowego pakietu benefitów
w pracy.

Co czwarta osoba nieposiadająca karty MultiSport przyznaje, ze gdyby ją posiadała, ćwiczyłaby częściej niż obecnie.

Raporty MultiSport Index

Od lat wspieramy i badamy rozwój aktywności fizycznej Polaków i ich potrzeby.